HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OVYP   ANDREA KLITBO

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OVYP DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Bilbrev af skib i Dansk Skibsregister 3960 01-09-2000 04-09-2000
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 1152 10-03-2000 14-03-2000 )
(Under bygning hos )
(Agger Skibsværft,Agger )
 
Kontrolnummer H 1285
 
Motorskib - Fiskeskib 29-08-2018
(Motorskib - Tidligere fiskeskib 08-02-2018 )
(Motorskib - Fiskeskib 28-08-2000 )
Navn ANDREA KLITBO 277 19-02-2018 20-02-2018
(Tidligere EMMELY PILEGAARD 483 05-03-2010 26-03-2010 )
(Tidligere MIKKEL-KASPER 1313 25-05-2009 08-06-2009 )
(Tidligere TOVE KAJGAARD 1209 05-04-2004 05-05-2004 )
(Tidligere ANNE BROE 3960 01-09-2000 04-09-2000 )
 
Hjemsted LÆSØ 277 19-02-2018 20-02-2018
(Tidligere SKAGEN 483 05-03-2010 26-03-2010 )
(Tidligere STRANDBY 1209 05-04-2004 05-05-2004 )
(Tidligere ESBJERG 3960 01-09-2000 04-09-2000 )
 
( Anm    Fejlført 624 23-03-2010 (26-03-2010) )
 
 
BT 116,4         NT 43,0         28-08-2018
(BT 104,5         NT 47,1         03-04-2007 )
(BT 90,0         NT 37,6         17-02-2003 )
(BT 90,0         NT 37,6         28-08-2000 )
 
Længde 17,21 m        Bredde 6,00 m        Dybde 3,90 m         Dimensionstal 111,10        Længde overalt 19,80 m          28-08-2018
(Længde 17,21 m        Bredde 6,00 m        Dybde 3,90 m         Dimensionstal 118,80        Længde overalt 19,80 m          03-04-2007 )
(Længde 17,21 m        Bredde 6,00 m        Dybde 3,35 m         Dimensionstal 118,80        Længde overalt 19,80 m          17-02-2003 )
(Længde 17,21 m        Bredde 6,00 m        Dybde 3,35 m         Længde overalt 19,80 m          28-08-2000 )
 
 
Byggenr 114, År 2000 Ved Agger Skibsværft
    Agger Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 29-08-2018
Distrikt Frederikshavn
Havnekendingsnummer FN 226
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 26-03-2010 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 226 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 08-06-2009 )
(Distrikt Frederikshavn )
(Havnekendingsnummer FN 336 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 19-05-2004 )
(Distrikt Frederikshavn )
(Havnekendingsnummer FN 436 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 05-05-2004 )
(Distrikt Frederikshavn )
(Havnekendingsnummer E 321 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 04-09-2000 )
(Distrikt Esbjerg )
(Havnekendingsnummer E 321 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Andrea Klitbo ApS
Rylevej 7, Østerby Havn, 9940 Læsø
 
  Erhvervelse ved adkomst 4
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Skøde 278 19-02-2018 20-02-2018
af dato 01-02-2018
med overtagelse 01-02-2018
Sælger
  S 226 ApS (Tidl. S 226 Emmely Pilegaard ApS), 9990 Skagen
Køber
  Andrea Klitbo ApS, 9940 Læsø
 
(3 Annullation af anmærkning (e) 876 20-04-2010 29-04-2010 )
( (Anm. ang. hf. 14) )
 
(3 Skøde 484 05-03-2010 26-03-2010 )
( af dato 04-03-2010 )
( Sælger )
(   Lars Kajgaard, 9970 Strandby )
( Køber )
(   S 226 ApS (Tidl. S 226 Emmely Pilegaard ApS), 9990 Skagen )
( Købesum 4.100.000,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 14 )
 
(2 Endeligt (efter betinget) Skødepåtegning 4082 08-10-2004 08-10-2004 )
( af dato 07-10-2004 )
 
(2 Betinget Annullation af anmærkning (e) 2682 14-07-2004 04-08-2004 )
( (Anm. ang. hf. 5) )
( (Anm. ang. hf. 4) )
( (Anm. ang. hf. 13) )
( (Anm. ang. hf. 3) )
( (Anm. ang. hf. 9) )
( (Anm. ang. hf. 7) )
( (Anm. ang. hf. 10) )
( (Anm. ang. hf. 11) )
( (Anm. ang. hf. 8) )
( (Anm. ang. hf. 6) )
( (Anm. ang. hf. 12) )
 
(2 Betinget Skøde 1210 05-04-2004 05-05-2004 )
( af dato 30-03-2004 )
( Sælger )
(   Kristen Broe, 7680 Thyborøn )
( Køber )
(   Lars Kajgaard, 9970 Strandby )
( Købesum 3.600.000,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 5 )
( Anm. ang. hf. 4 )
( Anm. ang. hf. 13 )
( Anm. ang. hf. 3 )
( Anm. ang. hf. 9 )
( Anm. ang. hf. 7 )
( Anm. ang. hf. 10 )
( Anm. ang. hf. 11 )
( Anm. ang. hf. 8 )
( Anm. ang. hf. 6 )
( Anm. ang. hf. 12 )
 
(1 Bilbrev 3960 01-09-2000 04-09-2000 )
( af dato 07-06-2000 )
( Ejer )
(   Kristen Broe, 7680 Thyborøn )
( Købesum 4.656.000,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 1152 10-03-2000 14-03-2000 )
( af dato 10-03-2000 )
( Ejer )
(   Kristen Broe, 7680 Thyborøn )
 
 
 
Panterettigheder
17 Ejerpantebrev påtegn 17.200.000,00  DKK
Nordjyske Bank A/S
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 1613 01-07-2010 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 3427 31-08-2004 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 3426 31-08-2004 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 4284 25-10-2004 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 4285 25-10-2004 )
( Anm    Fejlført 3826C 29-08-2006 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
17 Ejerpantebrev 3462 12-07-2007
Pantesum    6.600.000,00  DKK
Udsteder
  Hans Jørgen Hansen
Modtager af retslige meddelelser
  Spar Nord Bankaktieselskab
    Danmarksgade 48, 9900, Frederikshavn
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OWXZ  ANDREA KLITBO
 
17 Ejerpantebrev påtegn 452 04-02-2008
Pantesum    7.600.000,00  DKK
 
17 Ejerpantebrev påtegn 2638 23-10-2009
Pantesum    8.000.000,00  DKK
Indtrådt som Udsteder
  Dan Hansen
 
17 Ejerpantebrev påtegn 2072 22-07-2015
Indtrådt som Udsteder
  Willy Christiansen
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Nordjyske Bank A/S
    Jernbanegade 4-8, 9900, Frederikshavn
Udtrådt som Udsteder
  Hans Jørgen Hansen
  Dan Hansen
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Spar Nord Bankaktieselskab
    Danmarksgade 48, Frederikshavn 9900
 
17 Ejerpantebrev påtegn 3527 23-12-2015
Indtrådt som Udsteder
  Eric Thomas Christiansen
Udtrådt som Udsteder
  Willy Christiansen
 
17 Ejerpantebrev påtegn 2192A 21-11-2017
Indtrådt som Udsteder
  Andrea Klitbo ApS
Udtrådt som Udsteder
  Eric Thomas Christiansen
 
17 Ejerpantebrev påtegn 255A 14-02-2018
Pantesum    14.000.000,00  DKK
 
17 Ejerpantebrev påtegn 294 20-02-2018
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
17 Ejerpantebrev påtegn 2426 13-08-2018
Pantesum    17.200.000,00  DKK
 
17 Ejerpantebrev påtegn 2957 22-10-2018
Udgår af pantet
OWXZ  ANDREA KLITBO
 
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 3426 31-08-2004 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 3427 31-08-2004 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 4284 25-10-2004 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 4285 25-10-2004 )
 
( Anm    Fejlført 3826C 29-08-2006 )
 
( Anm    Afvist 1613 01-07-2010 )
 
(1 Ejerpantebrev 1153 10-03-2000 )
( Pantesum    4.700.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Kristen Broe )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Gammel Vardevej 15, 6700, Esbjerg )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 4077 11-09-2000 )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1338 19-04-2004 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Kaj Kajgaard )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Havnevej 7, 9970, Strandby )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Kristen Broe )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Gammel Vardevej 15, Esbjerg 6700 )
( )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 4597 10-11-2004 )
( Respekterer fremover yderligere hf 14 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3792 29-08-2006 )
( Pantesum    6.000.000,00  DKK )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 885 23-02-2007 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     Danmarksgade 48, 9900, Frederikshavn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Havnevej 7, Strandby 9970 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1837 17-04-2007 )
( Respekterer fremover ialt hf 14 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 578 17-03-2010 )
 
 
(2 Pantebrev 4076 11-09-2000 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.000.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,73 p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(2 Pantebrev udslet 3921 01-09-2006 )
 
 
(3 Udlæg 4880 10-10-2001 )
( Pantesum    24.322,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(3 Udlægud 2128 16-06-2004 )
 
 
(4 Udlæg 756 04-03-2002 )
( Pantesum    82.161,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(4 Udlægud 2129 16-06-2004 )
 
 
(5 Udlæg 2639 27-06-2002 )
( Pantesum    117.224,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(5 Udlægud 2130 16-06-2004 )
 
 
(6 Udlæg 138 13-01-2003 )
( Pantesum    140.262,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
( Oprykning om muligt efter )
 
(6 Udlægud 2131 16-06-2004 )
 
 
(7 Udlæg 302 21-01-2003 )
( Pantesum    20.811,31  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   Cold Sejl v/ Michael Cold )
(     Nordvestkajen 31, 9850, Hirtshals )
 
(7 Udlægud 2544 07-07-2004 )
 
 
(8 Udlæg 1506 07-04-2003 )
( Pantesum    27.391,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
( Oprykning om muligt efter )
 
(8 Udlægud 2132 16-06-2004 )
 
 
(9 Udlæg 2379 10-06-2003 )
( Pantesum    6.468,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
( Oprykning om muligt efter )
 
(9 Udlægud 2133 16-06-2004 )
 
 
(10 Udlæg 2801 27-06-2003 )
( Pantesum    49.741,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
( Oprykning om muligt efter )
 
(10 Udlæg 2134 16-06-2004 )
 
 
(11 Udlæg 4098 25-09-2003 )
( Pantesum    53.199,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(11 Udlægud 2135 16-06-2004 )
 
 
(12 Udlæg 110 12-01-2004 )
( Pantesum    43.296,00  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(12 Udlægud 2136 16-06-2004 )
 
 
(13 Udlæg 835 10-03-2004 )
( Pantesum    13.799,01  DKK )
( Debitor )
(   Kristen Broe )
( Kreditor )
(   Falcks Redningskorps A/S )
(     Trindsøvej 4-10, 8000, Aarhus C )
 
(13 Udlægud 2545 07-07-2004 )
 
 
(14 Pantebrev 4596 10-11-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    589.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Lars Kajgaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente er p.t. 4,51 p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Særl. afdragsvilkår: se skibsmappen )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(14 Pantebrev påtegning 1910 19-04-2007 )
( Særl. afdragsvilkår: se skibsmappen Tillige pant i fiskerirettighederne )
 
(14 Pantebrev påtegning 741 07-04-2010 )
 
 
(15 Ejerpantebrev 1759 19-07-2010 )
( Pantesum    7.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   S 226 ApS (Tidl. S 226 Emmely Pilegaard ApS) )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentii Vej 39, 9990, Skagen )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(15 Ejerpantebrev påtegn 506 22-02-2013 )
( Pantesum    10.650.000,00  DKK )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
 
(15 Ejerpantebrev påtegn 12 06-01-2015 )
( Pantesum    15.650.000,00  DKK )
 
(15 Ejerpantebrev påtegn 899 03-05-2017 )
( Pantesum    63.150.000,00  DKK )
( Respekterer fremover ialt hf 16 )
( (Anm. ang. hæftelse 16) )
 
(15 Ejerpantebrev påtegn 2395 19-12-2017 )
( Indgår tillige i pantet )
( OUBK  EMLI PILEGAARD )
 
(15 Ejerpantebrev påtegn 249 14-02-2018 )
 
 
(16 Ejerpantebrev 323 09-02-2012 )
( Pantesum    2.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   S 226 ApS (Tidl. S 226 Emmely Pilegaard ApS) )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentii Vej 39, 9990, Skagen )
( Variabel rente p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 15 )
 
(16 Ejerpantebrev påtegn 13 06-01-2015 )
( Respekterer fremover ialt hf 15 )
 
(16 Ejerpantebrev påtegn 2394 19-12-2017 )
( Variabel rente p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OUBK  EMLI PILEGAARD )
 
(16 Ejerpantebrev påtegn 250 14-02-2018 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
2 Rådighedsindskrænkning 3478 20-12-2018
Forkøbsret
Forpligtiget
  Andrea Klitbo ApS
Påtaleberettiget
  Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS
    Auktionskaj 5, 9970, Strandby
Anm. ang. hæftelse 17
 
 
3 Rådighedsindskrænkning 9 02-01-2019
Puljeaftale
Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen.
Forpligtiget
  Andrea Klitbo ApS
Påtaleberettiget
  Puljefiskeren
    Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm
Anm. ang. rettighed 2
Anm. ang. hæftelse 17
 
 
(1 Rådighedsindskrænkning 2229 13-06-2006 )
( Forkøbsret )
( Forpligtiget )
(   Lars Kajgaard )
( Påtaleberettiget )
(   Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS )
(     Auktionskaj 5, 9970, Strandby )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 498 08-03-2010 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OVYP

Navn:

ANDREA KLITBO

UDagbog