HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYQN   STELLA NOVA IX

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OYQN DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 2604 11-12-2019 16-12-2019
 
IMO-nummer 9741164 Kontrolnummer D 5029
 
Fiskeskib 06-01-2020
(Lastskib 16-12-2019 )
(Fiskeskib 29-11-2019 )
(Fiskeskib 02-12-2019 )
Navn STELLA NOVA IX 2604 11-12-2019 16-12-2019
 
Hjemsted SKAGEN 2604 11-12-2019 16-12-2019
 
 
BT 1023         NT 306         16-12-2019
 
Længde 44,09 m        Bredde 10,99 m        Dybde 7,61 m          16-12-2019
 
 
Byggenr 137, År 2014 Ved Tjörnvarvet AB & Skillinge Marin AB
    Rönnäng Sverige
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 13-01-2020
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 464
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: EU-selskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
1 Bill of Sale 2628 16-12-2019 16-12-2019
af dato 03-12-2019
Med overtagelse den 3. december 2019.
Køber
  Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS, 8500 Grenaa
 
 
 
Panterettigheder
1 Skadesløsbrev 209.642.000,00  DKK
Swedbank AB (publ)
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Skadesløsbrev 2631 16-12-2019
Pantesum    209.642.000,00  DKK
Debitor
  Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS
Kreditor
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
1 Rådighedsindskrænkning 2632 16-12-2019
Pantsætningsforbud
Ad hf.1:" Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Kreditor, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registres i Skibsregistret".
Forpligtiget
  Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS
Påtaleberettiget
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
 
 

Kendingsbogstaver:

OYQN

Navn:

STELLA NOVA IX

UDagbog