HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OUPH   STEFANIE

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OUPH DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 924 03-03-2003 13-03-2003
(Begæring om optagelse af skib i Skibsbygningsregistret 218 15-01-2003 27-01-2003 )
 
Kontrolnummer H 1375
 
Motorskib - Fiskeskib 08-04-2015
(Motorskib - Tidligere fiskeskib 10-03-2015 )
(Motorskib - Fiskeskib 11-03-2003 )
Navn STEFANIE 2700 20-09-2018 20-09-2018
(Tidligere BIRGITTE 1002A 07-04-2015 08-04-2015 )
(Tidligere SLETTESTRAND 1650 06-07-2010 19-07-2010 )
(Tidligere AUGUST 22 06-01-2009 09-01-2009 )
(Tidligere PIA GLANZ 924 03-03-2003 13-03-2003 )
 
Hjemsted SKAGEN 1002A 07-04-2015 08-04-2015
(Tidligere HANSTHOLM 22 06-01-2009 09-01-2009 )
(Tidligere THORSMINDE 924 03-03-2003 13-03-2003 )
 
( Anm    Fejlført 49 09-01-2015 (23-01-2015) )
 
 
BT 163,6         NT 50,3         24-03-2015
(BT 163,8         NT 50,3         16-03-2015 )
(BT 118,0         NT 39,1         03-03-2003 )
(BT 118,0         NT 39,1         27-02-2003 )
(BT 61,7         NT 18,9         29-01-2003 )
 
Længde 20,76 m        Bredde 6,30 m        Dybde 5,05 m         Dimensionstal 148,10        Længde overalt 23,50 m          24-03-2015
(Længde 20,76 m        Bredde 6,30 m        Dybde 5,05 m         Dimensionstal 148,10        Længde overalt 23,50 m          16-03-2015 )
(Længde 14,98 m        Bredde 6,30 m        Dybde 5,50 m         Dimensionstal 116,55        Længde overalt 18,50 m          03-03-2003 )
(Længde 14,98 m        Bredde 6,30 m        Dybde 5,50 m         Dimensionstal 114,34        Længde overalt 18,15 m          27-02-2003 )
(Længde - m        Bredde - m         Dybde - m          29-01-2003 )
(Længde 14,96 m        Bredde 5,80 m        Dybde 2,65 m         Dimensionstal 99,70        Længde overalt 17,19 m          29-01-2003 )
 
 
Byggenr 233, År 2003 Ved VESTVÆRFTET APS
    Hvide Sande Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 08-04-2015
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 549
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 09-01-2009 )
(Distrikt Hanstholm )
(Havnekendingsnummer HM 654 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 13-03-2003 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 654 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
HG 352 Polaris ApS
Østerbyvej 44, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 5
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
5 Skøde 1686 07-09-2021 14-09-2021
af dato 20-08-2021
med overtagelse 15-08-2021.
Sælger
  Gitte Henning Industri A/S, 9990 Skagen
Køber
  HG 352 Polaris ApS, 9990 Skagen
Anm. ang. hf. 9
Anm. ang. hf. 11
Anm. ang. hf. 10
Anm. ang. hf. 8
 
(4 Skøde 83 14-01-2021 22-01-2021 )
( af dato 21-12-2020 )
( med overtagelse 01-01-2021. )
( Sælger )
(   GITTE HENNING A/S (opløst efter spaltning), 9990 Skagen )
( Køber )
(   Gitte Henning Industri A/S, 9990 Skagen )
( Anm. ang. hf. 9 )
( Anm. ang. hf. 10 )
( Anm. ang. hf. 11 )
( Anm. ang. hf. 8 )
 
(3 Skøde 564 16-03-2020 27-03-2020 )
( af dato 22-01-2020 )
( Med overtagelse den 9. marts 2020. )
( Sælger )
(   August A/S, 9990 Skagen )
( Køber )
(   GITTE HENNING A/S (opløst efter spaltning), 9990 Skagen )
 
(2 Skøde 3303B 26-09-2008 22-10-2008 )
( (Anm. ang. hf. 6) )
 
(2 Skøde 2244 23-06-2008 08-09-2008 )
( af dato 06-06-2008 )
( Sælger )
(   John Christensen, 7500 Holstebro )
( Køber )
(   August A/S, 9990 Skagen )
( Købesum 24.000.000,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 6 )
 
(1 Bilbrev 1083 13-03-2003 13-03-2003 )
( af dato 12-03-2003 )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 219 15-01-2003 27-01-2003 )
( af dato 14-01-2003 )
( Køber )
(   John Christensen, 7500 Holstebro )
 
 
 
Panterettigheder
8 Ejerpantebrev påtegn 46.500.000,00  DKK
Danske Bank A/S
  
9 Ejerpantebrev 26.000.000,00  DKK
Danske Bank A/S
  
10 Ejerpantebrev 10.000.000,00  DKK
Danske Bank A/S
  
11 Ejerpantebrev påtegn 13.000.000,00  DKK
Danske Bank A/S
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
8 Ejerpantebrev 3122 15-09-2008
Pantesum    14.700.000,00  DKK
Udsteder
  August A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Retail Services, Holmens Kanal 2-12, 1092, København K
Variabel rente p.a.
Ved tvangsauktion forrentes pantebrevet fra tvangsauktionen til betaling sker.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Anm. ang. hæftelse 6
 
8 Ejerpantebrev påtegn 3297 26-09-2008
(Anm. ang. hæftelse 6)
 
8 Ejerpantebrev påtegn 863 07-04-2009
Pantesum    24.700.000,00  DKK
Variabel rente p.a.
Ved tvangsauktion forrentes pantebrevet fra tvangsauktionen til betaling sker.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 9
 
8 Ejerpantebrev påtegn 1466 06-07-2012
Pantesum    46.500.000,00  DKK
Anm. ang. hæftelse 9
 
 
9 Ejerpantebrev 1155 31-03-2008
Pantesum    26.000.000,00  DKK
Udsteder
  August A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Retail Services, Holmens Kanal 2-12, 1092, København K
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i fiskerirettigheder
Tillige pant i
XP 3606  DONNA
OWUV  SIGNE IRIS
OWRI  STJERNE
OU 7680  VITUS
 
9 Ejerpantebrev 3274 25-09-2008
Respekterer fremover ialt hf 8
Udgår af pantet
XP 3606  DONNA
OWRI  STJERNE
 
9 Ejerpantebrev påtegn 1958 09-09-2013
Udgår af pantet
OWUV  SIGNE IRIS
 
9 Ejerpantebrev påtegn 1015 09-04-2015
Udgår af pantet
OU 7680  VITUS
 
 
10 Ejerpantebrev 299 22-01-2008
Pantesum    10.000.000,00  DKK
Udsteder
  August A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Retail Services, Holmens Kanal 2-12, 1092, København K
Særlig rente ved tvangsauktion.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OXCN  FRU MIDDELBOE
 
10 Ejerpantebrev påtegn 2013 15-07-2015
Respekterer fremover ialt hf 8, 9
Anm. ang. : For så vidt angår prioritetsstillingen
Udgår af pantet
OXCN  FRU MIDDELBOE
 
 
11 Ejerpantebrev 688 25-02-2008
Pantesum    13.000.000,00  DKK
Udsteder
  August A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Låne Service, Holmens Kanal 2-12, 1092, København K
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OWRI  STJERNE
 
11 Ejerpantebrev påtegn 3275 25-09-2008
Tillige pant i fiskerirettigheder
Indgår tillige i pantet
OXCN  FRU MIDDELBOE
Udgår af pantet
OWRI  STJERNE
 
11 Ejerpantebrev påtegn 2014 15-07-2015
Respekterer fremover ialt hf 8, 9, 10
Anm. ang. : For så vidt angår prioritetsstillingen
Udgår af pantet
OXCN  FRU MIDDELBOE
 
 
(1 Pantebrev 5066 03-12-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    5.700.000,00  DKK )
( Debitor )
(   John Christensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,08 p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Pantebrev udslet 2386 03-07-2008 )
 
 
(2 Pantebrev 5067 03-12-2002 )
( Pantesum    477.760,00  DKK )
( Debitor )
(   John Christensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 3,5% halvårligt )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(2 Pantebrev udslet 2387 03-07-2008 )
 
 
(3 Pantebrev 5068 03-12-2002 )
( Pantesum    392.450,00  DKK )
( Debitor )
(   John Christensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4% halvårligt )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
 
(3 Pantebrev udslet 2388 03-07-2008 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 5128 05-12-2002 )
( Pantesum    1.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   John Christensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Torvet 2, 6950, Ringkøbing )
( Variabel rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2583 09-07-2004 )
( Respekterer fremover yderligere hf 5 )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 2484 08-07-2008 )
 
 
(5 Pantebrev 2582 09-07-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    501.000,00  DKK )
( Debitor )
(   John Christensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Renten p.t. 2,41 %. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( - Særlige afdragsvilkår, se skibsmappen. Respekterer 1.024.000,00 kr. & 785.000,00 kr Fiskeribanken, Obligationslån )
( Respekterer fremover ialt hf **, 1 )
( ** Respekterer : )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
 
(5 Pantebrev påtegning 3417 30-08-2004 )
( Særlige afdragsvilkår, se skibsmappen )
( Respekterer fremover yderligere hf 2, 3 )
( (Anm. ang. hæftelse 2) )
( (Anm. ang. hæftelse 3) )
 
(5 Pantebrev udslet 2389 03-07-2008 )
 
 
(6 Ejerpantebrev 3166 28-06-2007 )
( Pantesum    7.662.087,00  DKK )
( Udsteder )
(   John Christensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Pia Selma Christensen )
(     Vibevej 7, Thorsminde, 6990, Ulfborg )
( Rentefrit )
( 7. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 5 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 5201 31-10-2007 )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 5, 7 )
 
(6 Ejerpantebrev udslet 3296 26-09-2008 )
 
 
(7 Ejerpantebrev 2863 11-06-2007 )
( Pantesum    2.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   John Christensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 6287  KATHRINE )
 
(7 Annull af anmærkning (p) 3818 06-08-2007 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 5200 31-10-2007 )
( Variabel rente )
( Fiskerrettigheder er IKKE omfattet af dette pantebrev. )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 5 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Udgår af pantet )
( OU 6287  KATHRINE )
 
(7 Ejerpantebrev udslet 2485 08-07-2008 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 2742 07-07-2006 )
( Brugsrettighed )
( John Christensen, Ulfborgt meddeler herved forkøbsret til fordel for Thorsminde/Hvide Sande Fiskernes Puljefiskeri til den pris, der bevisligt kan opnås ve tredjemand. )
( Forpligtiget )
(   John Christensen )
( Påtaleberettiget )
(   Thorsminde/Hvide Sande Fiskernes Puljefiskeri )
(     Havnegade 7, 6960, Hvide Sande )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 5 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 2876 18-08-2008 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 1112 06-05-2011 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. Påtaleberettiget: Hanstholm Puljeselskab ApS. )
( Forpligtiget )
(   August A/S )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 1457 22-05-2015 )
 
 
( Anm    Afvist 661 14-03-2011 )
 

Kendingsbogstaver:

OUPH

Navn:

STEFANIE

UDagbog