DISCLAIMER

Opslagsmuligheden er en ny service, der gør det muligt døgnet rundt at få foreløbige oplysninger om skibe i Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsregistret og Fartøjsfortegnelsen.

Dette er ikke en officiel udskrift fra registret. De viste oplysninger kan afvige fra Søfartsstyrelsens officielle registre, da der ikke er tale om et direkte opslag i Skibsregistret, men om opslag i en særlig database, som offentligheden har adgang til. Opdateringen af databasen sker med tidsforsinkelse, normalt én gang i døgnet, men afvigelser kan forekomme.

Opslag i databasen bør ikke danne grundlag for køb, salg, belåning eller andre retshandler vedrørende registrerede skibe og kan ikke træde i stedet for en officiel udskrift.

OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 00.

Såfremt De har brug for en officiel udskrift på et skib, kan en sådan fås ved indsendelse af 175 kr. til

Søfartsstyrelsen
Skibsregistret
Carl Jacobsens Vej 31
2500 Valby